Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Otakar Theer jako divadelní kritik a dramatik
Název práce v češtině: Otakar Theer jako divadelní kritik a dramatik
Název v anglickém jazyce: Otakar Theer as a theater critic and playwright
Klíčová slova: Otakar Theer|Jaroslav Kvapil|Národní divadlo|Vinohradské divadlo|divadelní kritika|drama|Faëthon|volný verš
Klíčová slova anglicky: Otakar Theer|Jaroslav Kvapil|National Theater|Vinohrady Theater|theater criticism|drama|Faëthon|free verse
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2017
Datum zadání: 26.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.06.2017
Datum a čas obhajoby: 30.01.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na osobnost básníka Otakara Theera. Autorka se pokusí čtenáře podrobně seznámit s Theerovou divadelně - kritickou činností, vysledovat jeho kritickou metodu a současně názory, týkající se pohledu na soudobé divadlo - to vše jak na základě jeho publikovaných článků a kritik, tak s pomocí archivních pramenů osobního rázu (deníky, korespondence). Dále se práce bude věnovat dramatické tvorbě básníka s důrazem na jeho jediné inscenované drama Faëthon, uvedené v pražském Národním divadle v roce 1917 (tj. samotnému textu, jednotlivým fázím jeho vzniku, procesu přípravy Kvapilovy inscenace a jejímu dobovému ohlasu) a postihne i nedokončené, či nerealizované hry tohoto autora.
Seznam odborné literatury
PÍŠA, A.M. Otakar Theer I., II. Praha: Čin, 1928.
KRUH ČESKÝCH SPISOVATELŮ. Na paměť Otakara Theera. Praha: Zátiší, 1920.
SAK, Robert. Salon dvou století: Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-718-5525-1.
DEYL, Rudolf. Rudolf Deyl: O čem vím já: Vzpomínky na život a dílo Jaroslava Kvapila v českém divadle. Praha: Melantrich, 1971.
FISCHER, Otokar. K dramatu. Praha: Grosman a Svoboda, 1919
THEER, Otakar. Faëthon. Brno: Polygrafie v Brně, 1922
Theerova korespondence, deníky, pracovní materiály, články, recenze
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK