Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přístup ke střelným zbraním v Kanadě během vlády premiéra Stephena Harpera (2006-2015)
Název práce v češtině: Přístup ke střelným zbraním v Kanadě během vlády premiéra Stephena Harpera (2006-2015)
Název v anglickém jazyce: Approach to Gun Control Issue in Canada Under Stephen Harper's Governance (2006-2015)
Klíčová slova: střelné zbraně, registr dlouhých zbraní, přístup ke střelným zbraním, Kanada, Konzervativní strana Kanady, Stephen Harper
Klíčová slova anglicky: firearms, guns, long-gun registry, approach to gun control issue, Canada, Conservative party of Canada, Stephen Harper,
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2017
Datum zadání: 21.06.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2066, Jinonice - místn. č. 2066
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Oponenti: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zanalyzovat přístup k tvorbě legislativy ohledně střelných zbraní v Kanadě. Dále pak pozorovat měnící se postoj během konzervativní vlády Stepehna Harpera.
Seznam odborné literatury
Brown, R. Blake. Arming and Disarming: A History of Gun Control in Canada. Toronto: University of Toronto Press, 2013.

Carter, Greg Lee. Guns in American Society: An Encyclopedia of History, Politics, Culture and the Law. Oxford: ABC-Clio, 2002.

Chretien, Jean. My years as Prime Minister. Toronto: Vintage Canada, 2008.

Fiřtová, Magdalena. Stručná historie států: Kanada. Praha: Libri, 2014.

Fleming, Anthony K. Gun Policy in the United States and Canada: The Impact of Mass Murders and Assasinations on Gun Control. New York: Bloomsbury Academic, 2013.

Kordan, Bogdan S. Enemy Aliens, Prisoners of War: Internment in Canada during the Great War. Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University press, 2002.

Lipset, Seymour Martin. Continental divide: The Values and Institutions of the United States and Canada. London: Routledge, 1991.

Manore, Jean L. and Dale Miner. The Culture of Hinting in Canada. Vancouver: UBC Press, 2011.

Morton, Desmond. A Military History of Canada. Toronto: McClelland & Stewart, 2007.

Wells, Paul. The Longer I’m Prime Minister: Stephen Harper and Canada. Toronto: Vintage Canada, 2008.
Předběžná náplň práce
Práce zkoumá změnu přístupu ke střelným zbraním v období vlády premiéra Harpera. Bezpečnostní argument regulací hrál roli až do roku 2006, kdy se vlády ujala nová konzervativní vláda. V této době je také možné vypozorovat změnu, která provází přístup ke střelným zbraním, totiž přetransformování problému se střelnými zbraněmi z bezpečnostního problému, na problém finanční.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis research change in approach to gun control issue during the Stephen Harper's governance. Safety argument of gun control regulation played major role until the year 2006. Since 2006 the change in approach to gun control issue is evident. The whole issue of gun control transformed from safety argument to financial argument during Stephen Harper's governance.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK