Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Snaha Spojených států o demokratizaci Iráku: společenské a politické důsledky
Název práce v češtině: Snaha Spojených států o demokratizaci Iráku: společenské a politické důsledky
Název v anglickém jazyce: US attempts to democratize Iraq: social and political consequences
Klíčová slova: USA - Islámský stát - Blízký východ
Klíčová slova anglicky: US - IS - the Middle East
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Hornát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.06.2017
Datum zadání: 12.07.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2066, Jinonice - místn. č. 2066
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Oponenti: Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. KEPEL, Gilles. Válka v srdci islámu. 1. Vydání. Praha: Academia, 2009. ISBN 80-7257-043-5

2. STERN, Jessica and J.M. Berger .ISIS: the state of terror. 1. vydání. New York : Ecco Press, an imprint of HarperCollins Publishers, 2015. ISBN 978-0-06-239554-2

3. WEISS, Michael a Hassan HASSAN. Islámský stát: Uvnitř armády teroru. 1. vydání. Praha: Albatros Media, 2015. ISBN 978-80-264-0883-3

4. BUSH, George W. Decision Points. New York: Crown Publishers, 2010. ISBN 978-0-307- 59062-6
5. OSTŘANSKÝ, Bronislav a Ondřej BERÁNEK. Blízký východ na konci časů. 1.vydání. Praha: Academia, 2016. ISBN 978-80-200-2654-5

6. IBÁÑEZ, Luis de la Corte. Logika terorismu. 1. vydání. Praha: Academia, 2009. ISBN 978- 80-200-1754-6

7. MERNISSI, Fatima. 1992. Islam and Democracy: Fear of the Modern World. 1. vydání. Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company. ISBN 0-201-62483-4
8. MCCANTS, William. Islámský stát - Apokalypsa : jeho historie, strategie a vize zániku světa. 1. vydání. Brno ; Praha : CPress v Brně ; společnost Albatros Media a.s., 2016. ISBN 978-80-264-1233-5
9. GOMBÁR, Eduard. Kmeny a klany v arabské politice. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0896-2
10. WOODWARD, Bob. Bushova válka. Praha: BB art, 2003. ISBN 80-7257-043-5
Předběžná náplň práce
Předpokládaný cíl (5 řádek):
Cílem práce bude popsat historický vývoj vztahu Spojených státu k Islámskému státu. Práce bude mapovat přístupy amerických prezidentů, počínaje Georgem Bushem až po současného prezidenta Donalda Trumpa. Cílem je zodpovědět na otázku jak se proměňoval přístup Spojených států k ISIS v závislosti na jeho vývoji?

Základní charakteristika tématu (10 řádek):
Islámský radikalismus je dnes tématem číslo jedna po celém světě. V roce 2001 byla Bushem vyhlášená válka proti terorismu, ve které dnes organizace Islámský stát hraje hlavní roli. Stejně tak i Spojené státy. Ihned po vyhlášení Islámského státu se totiž právě Spojené státy postavily do čela silného odporu a zahájily vojenské operace. Síla Islámského státu a jeho potenciál jsou však stále obrovské a Islámský stát se stal největší bezpečnostní hrozbou v rámci války proti terorismu. Postupem času se válka proti Islámskému státu stala koordinovaným bojem států, ve kterém hrají Spojené státy důležitou roli.

Předpokládaná struktura práce (10 řádek):
Úvod práce bude věnován zrození Islámského států, jeho kořenům a samotným důvodům vzniku této organizace. Pomocí výkladu historie nastíním pozadí současné krize. Další části bude analýza vývoje vztahu Spojených státu k ISIS po dobu jeho existence, přičemž jednotlivé kapitoly budou rozděleny podle období vlád amerických prezidentů. V posledních kapitolách uvedu současnou situaci, přístup Donalda Trumpa a jeho „War on ISIS“ z počátku jeho prezidentování.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK