Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Venkovští Židé v prózách Vojtěcha Rakouse
Název práce v češtině: Venkovští Židé v prózách Vojtěcha Rakouse
Název v anglickém jazyce: Rural Czech Jews in Vojtěch Rakous's Short Stories
Klíčová slova: Vojtěch Rakous|čeští Židé|venkovští Židé|českožidovské asimilační hnutí|stereotypy|typy literárních postav Židů|humoreska|idyla
Klíčová slova anglicky: Vojtěch Rakous|Bohemian Jews|Rural Jews|Czech Jewish Movement|Stereotypes|Literary Characters of Jews|Humorous Short Story|Idyll
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2017
Datum zadání: 19.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.06.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat tematikou venkovských Židů v prózách Vojtěcha Rakouse. Soustředí se na problematiku soužití židovské menšiny s českou většinovou společností a na originalitu autorova líčení postav venkovských Židů a na poetiku Rakousových próz.
Seznam odborné literatury
Štěpán Balík: Prozaické a dramatické figurky Vojtěcha Rakouse. In: Jiří Holý (ed.): Cizí i blízcí. Praha 2016, s. 185-196.
Zde i další literatura.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK