Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laïcité ve francouzském politickém diskursu v době redakce zákona o oddělení církví a státu a během prezidentských voleb 2017
Název práce v češtině: Laïcité ve francouzském politickém diskursu v době redakce zákona o oddělení církví a státu a během prezidentských voleb 2017
Název v anglickém jazyce: Laïcité in the French Political Discours in Moment of Redaction of the Law on the Separation of the Churches and the State and during the Presidential Elections 2017
Klíčová slova: Laïcité, bezkonfesnost, Francie, politický diskurs, prezidentské volby, 2017, 1905
Klíčová slova anglicky: Laïcité, France, political discourse, presidential elections, comparison, 2017, 1905
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: Dr. Paul Bauer
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2017
Datum zadání: 12.07.2017
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: PhDr. Ondřej Matějka, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
č.3 (2005): 116–136.
Daly, Eoin. „The Ambiguous Reach of Constitutional Secularism in Republican France: Revisiting the Idea of Laïcité and Political Liberalism as Alternatives.“ Oxford Journal of Legal Studies 32, č.3 (2012): 583–608.
Fabre, Rémi. „Une séparation révolutionnaire ? Allard et Vaillant… les ultras de la commission Briand.“ Cahiers Jaurès 175-176, č.1 (2005): 7–32.
Miqueu, Christophe. „Former le citoyen de la république naissante retour sur une controverse aux origines de l’école républicaine.“ Revue de Synthèse 137, č. 3 (2016): 453-477.
Hermon-Belot, Rita a Sébastien Fath. „La République ne reconnaît... aucun culte.“ Archives de sciences sociales des religions 129 (2005): 7–13.
Hervieu-Léger, Danièle. "La Démocratie Providentielle, Temps De L'ultra-sécularisation." Revue Européenne des Sciences Sociales 44, č.3 (2006): 111–21.
Hervieu-Léger, Danièle, "Religion and Modernity in the French Context: For a New Approach to Secularization.“ Sociological Analysis 51 (1990): 15–25.
Prélot, Pierre-Henri. „Les signes religieux et la loi de 1905. Essai d'interprétation de la loi portant interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public à la lumière du droit français des activités religieuses.“ Société, droit et religion 2, č.1 (2012): 25–46.
Předběžná náplň práce
Práce porovnává různé interpretace a koncepce laïcité ve francouzském politickém diskursu ve dvou klíčových momentech - v momentě redakce zákona z roku 1905, který tento princip ustanovil, a během kampaně k prezidentským volbám v roce 2017. V dnešní době, kdy je budoucnost laïcité ve Francii diskutována může komparace objasnit, zda a jak se proměnila. Práce sleduje tři linie. Zaprvé, nakolik je v dnešním politickém diskursu patrný názor "otců" tohoto principu, zejména Aristida Brianda. Zadruhé, co se za 100 let stalo s minoritními názory, které se v roce 1905 ozývaly, ale nebyly použity ve finálním znění zákona. A zatřetí, co nového se objevuje v politickém diskursu roku 2017.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Laïcité is a very strict form of religious neutrality in France created in 1905 by the law separating the church and state. It was nevertheless one of the hot topics of the French presidential elections in 2017. Nowadays France is acountry with the biggest Jewish and Muslim populations in Europe. With a demography so different from the one in 1905 France is today having a debate over the relevance of the definition of laïcité by the more than 100 years law. In this paper, the author studies whether the notion and interpretation laïcité has changed. By comparing political discourse in both 1905 and 2017, author aims to find out which presidential candidates in the 2017 election define laïcité in accordance with the its creators and with the law itself, what happened with the minority opinions that were not implemented in the law and whether they are still present in the debate and what knew opinions and interpretations exist today but not during the legislative process in 1905.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK