Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
HospIcová péče se zaměřením na domácí péči v ČR
Název práce v češtině: HospIcová péče se zaměřením na domácí péči v ČR
Název v anglickém jazyce: Hospice Care with a Focus on Hospice Care in the Czech Republic
Klíčová slova: Piliativní péče, hospic, mobilní hospic, kvalita života, umírání, smrt, domov, domácí péče
Klíčová slova anglicky: Palliative care, hospice, mobile hospice care, quality of life, dying, death home, home care
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Karolína Dobiášová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2017
Datum zadání: 19.06.2017
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2019, Jinonice - místn. č. 2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: Mgr. et Mgr. Lucie Rybová
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK