Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kanadsko-americké vztahy za vlády Williama Lyona Mackenzieho Kinga
Název práce v češtině: Kanadsko-americké vztahy za vlády Williama Lyona Mackenzieho Kinga
Název v anglickém jazyce: Canadian-American Relations under Prime Minister William Lyon Mackenzie King
Klíčová slova: Kanada, zahraniční politika, Mackenzie King
Klíčová slova anglicky: Canada, Foreign Policy, Mackenzie King
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.06.2017
Datum zadání: 19.06.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Oponenti: Mgr. Jiří Pondělíček, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Práce by měla pojednávat o zahraniční politice Williama Lyona Mackenzieho Kinga, jehož životopis bude stručně nastíněn v první části. Jeho zájmy byly pestré, nevěnoval se pouze politickým záležitostem, ale byl také zaměřen na zcela jiné odvětví, spiritualismus. Cílem není popis celého období, které strávil ve funkci premiéra Kanady, ale pouze jeho počáteční fáze, tedy fáze trvající od roku 1921 do roku 1931. Důležitými body, na které se zaměřím bude Imperiální konference odehrávající se v roce 1926. Hlavním aspektem této konference byla práva dominií, ve vztahu k jejich zahraniční politice vůči Velké Británii. Cíle tohoto jednání byly postupně prosazeny prostřednictvím Balfourovy deklarace z téhož roku a později Westminsterským statutem, schváleným v roce 1931, který uznal domina za zcela rovnoprávné a samostatné státy (rovnoprávné ve vztahu k Velké Británii) a od této chvíle sdružující se do Britského společenství národů.
Seznam odborné literatury
Na cestě k Westminsterskému statutu : Velká Británie, dominia a proměna Britského impéria v letech 1907--1931
- William Lyon Mackenzie King : a political biography, 1874-1923 / R. MacGregor Dawson
- Memoirs of a very civil servant : Mackenzie King to Pierre Trudeau / Gordon Robertson
- William Lyon Mackenzie King 1924-1932 : the lonely heights / H. Blair Neatby
- The Balfour Declaration : the origins of the Arab-Israeli conflict / Jonathan Schneer
- The Domestic Battleground : Canada and the Arab-Israeli Conflict
- Canada and the age of conflict : a history of Canadian external policies. Vol. 2, 1921-1948, The Mackenzie King era / C.P. Stacey
- The Prime Ministers of Canada : Macdonald to Mulroney, 1867-1985 / Christopher Ondaatje

z akademických časopisů:
- Continuity in Canadian Immigration Policy 1947 to Present: Taking a Fresh Look at Mackenzie King's 1947 Immigration Policy Statement.
-Warlords: Borden, Mackenzie King, and Canada's World Wars
- This Continent must belong to the White Races': William Lyon Mackenzie King, Canadian Diplomacy and Immigration Law, 1908.
- Mr. Mackenzie King's Foreign Policy, 1935-36
- The Balfour Formula and the Evolution of the Commonwealth
Předběžná náplň práce
Svou prací chci docílit zdokumentování/popsání prvního funkčního období premiéra Kanady Williama Lyona Mackenzieho Kinga. Vyzdvihnout jeho přínos pro Kanadu. Popsat jakou měrou přispěl k osamostatnění zahraniční politiky Kanady. Čím k tomu přispěl. V neposlední řadě přiblížit události, které tomu napomohly (mezi ně patří Imperiální konference, podpis Westminsterského statutu či Balfourovy deklarace).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK