Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnání typologií severoruských a karpatských roubených kostelů na příkladu Ukrajiny, Slovenska a Česka
Název práce v češtině: Porovnání typologií severoruských a karpatských roubených kostelů na příkladu Ukrajiny, Slovenska a Česka
Název v anglickém jazyce: The Comparison of typology of North Russian and Carpathian timbered churches on the example of Ukraine, Slovakia and Czechia
Klíčová slova: dřevěná sakrální architektura|dřevěné ruské kostely|typologie|roubené kostely|dřevěné kostely v Karpatech
Klíčová slova anglicky: wooden sacral architecture|wooden russian churches|typology|timbered churches|wooden churches in the Carpathians
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2017
Datum zadání: 19.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2021
Datum a čas obhajoby: 02.09.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato práce je zasvěcena dřevěné architektuře na území Ruska, a v regionu Karpatských hor. Věnuje se zejména porovnání existujících typologií roubených kostelů v Rusku, na Ukrajině, v Česku a na Slovensku, a zaměřuje se na hledání příčin a souvislostí zvolení konkrétního definičního kritéria v každé ze zmíněných klasifikací.
Seznam odborné literatury
ALLENOV / JEVANGULOVA / LIFSHITS 1989 - M.M. ALLENOV / O.S. JEVANGULOVA / L.I. LIFSHITS: Ruské umění 10. - počátku 20. století (Russkoje iskusstvo X - nachala XX veka, rus.Русское искусство X - начала XX века)
ANTONOVIČ 1923 - D. ANTONOVIČ: Zkracený kurz dějin ukrajinského umění (Skorochenyj kurs istoriji ukrajins’kogo mystectva, ukr.Скорочений курс історії українського мистецтва), Praha 1923.
BODE 2011 - A.B. BODE: Dřevěné kostely ruského severa. Architektura a místní svéráznost (Derevjannyje chramy russkogo severa. Architektura a mestnoje svojeobrazije, rus.Деревянные храмы русского севера. Архитектура и местное своеобразие). Moskva 2011
BODE 2005 - A.B. BODE: Dřevěná architektura ruského severa. Architektonická pokladna poříčí Oněgy (Derevjannoje zodchestvo russkogo severa. Arhit’ekturnaja sokrovish’nitsa Poon’ezhja, rus.Деревянное зодчество русского севера. Архитектурная сокровищница Поонежья)
BRYKOWSKI 1986 - R. BRYKOWSKI:Lemkovská dřevěná architektura kostelů: v Polsku, na Slovensku, v Zakarpatské Rusi (Łemkowska drewniana architektura cerkiewna: w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej), Wrocław, 1986
BUXTON 1981 - David BUXTON: The wooden churches of Eastern Europe : an introductory survey. Cambridge 1981
DUDÁŠ / GOJDIČ / ŠUKAJLOVÁ 2007 - M. DUDÁŠ / I. GOJDIČ / M. ŠUKAJLOVÁ: Dřevěné kostely (sl.Drevené kostoly), Bratislava 2007.
DUDÁŠ / JIROUSEK 2010 - M. DUDÁŠ / A. JIROUSEK: Dřevěné kostely, chrámy a zvonice na Slovensku (sl. Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku), Košice 2010.
DUDÁŠ 2011 - M. DUDÁŠ: Dřevěné artikulární a toleranční chrámy na Slovensku (sl. Drevené artikulárne a tolerančné chrámy na Slovensku), Liptovský Mikuláš 2011.
GOBERMAN 1983 - D.N GOBERMAN: Po severní Bukovině. Průvodce (Po severnoj bukovinje. Put’evodit’el’, rus.По северной Буковине. Путеводитель), Leningrad 1983.
GOSHKO / KISHCHUK / MOGYTYCH / FEDAKA 1987 - J.G. GOSHKO / T.P. KISHCHUK / I.R. MOGYTYCH / P.M. FEDAKA: Lidova architektura ukrajinských Karpat 15. - 20. st. (Narodna arhitektura ukrajins’kyh Karpat XV - XX st., ukr.Народна архiтектура українських Карпат XV - XX ст.), Киів 1987.
GRABAR 1910 - I.E. GRABAR: Dějiny ruského umění, sv. 1 (Istorija russkogo iskusstva, rus.История русского искусства), Moskva 1910.
HEJATKO / NOVÁK / NOVÁK / ZEMAN 2012 - P.J. HEJATKO / P. NOVÁK / R. NOVÁK / J. ZEMAN: Dřevěné stavby: kostely, mosty, rozhledny, Třebíč 2012.
JURČENKO 1970 - P.G. JURČENKO: Dřevěná architektura Ukrajiny (D’erevjana archit’ektura Ukrajiny, ukr.Дерев’яна архітектура України), Киів 1970.
KRASOVSKIJ 1916 - M. KRASOVSKIJ: Kurz dějin ruské architektury, sv. 1, dřevěná architektura (Kurs istorii russkoj architektury, ch. 1, derjevjannoje zodchestvo, rus.Курс истории русской архитектуры, ч. 1, деревянное зодчество), Petrograd 1916.
KUČA 2015 - K. KUČA: Dřevěné a polodřevěné kostely, kaple a zvonice České republiky, Praha 2015.
LANGER / KUČA 2009 - Jiří LANGER / Karel KUČA: Dřevěné kostely a zvonice v Evropě. Praha, Litomyšl 2009
MAKUSHENKO 1976 - P.I. MAKUSHENKO: Lidová dřevěná architektura Zakarpatí. (Narodnoje derevjannoje zodčestvo Zakarpatja, rus.Народное деревянное зодчество Закарпатья). Moskva 1976
MALKOV 1998 - Y.V. MALKOV: Staroruská dřevěná architektura (Drevnerusskoje derevjannoje zodčestvo, rus.Древнерусское деревянное зодчество). Moskva 1998
MENCL 1924 - V. MENCL: Dřevěné kostelní stavby v zemích českých, Praha 1927.
OPOLOVNIKOV / OSTROVSKIJ 1981 - A.V. OPOLOVNIKOV / G.S. OSTROVSKIJ: Rus dřevěná. Pohledy na ruskou dřevěnou architekturu. (rus.Русь деревянная. Образы русского деревянного зодчества). Moskva 1981
OPOLOVNIKOV 1986 - A.V. OPOLOVNIKOV: Ruská dřevěná architektura. Památky stanově zastřešene, památky komorové a drobné architektonické objekty, památke stupňovítě, kubicky a hojněcibulkově zastřešene. (rus.Русское деревянное зодчество : памятники шатрового типа; памятники клетского типа и малые архитектурные формы; памятники ярусного, кубоватого и многоглавого типа). Moskva 1986
ORFINSKIJ 1971 - V.P. ORFINSKIJ: Dřevěná architektura Karélie (Derevjannoje zodčestvo Karelii, rus.Деревянное зодчество Карелии). Leningrad 1971
ORFINSKIJ / GRISHINA 2004 - V.P. ORFINSKIJ / I.E.GRISHINA : Typologie dřevěných sakrálních staveb Ruského Severu (Tipologija derevjanogo kul’tovogo zodchestva Russkogo Severa) Петрозаводск 2004
POLÁŠEK 2001 - Jaromír POLÁŠEK: Dřevěné kostely a kaple Moravy a Slezska. Český Těšín 2001
ROSOVÁ / LYSEK 2015 - R. ROSOVÁ / M. LYSEK: Dřevěné kostely, kaple a zvoničky Těšínska a severovýchodní Moravy, Paskov 2015.
SEVAN 2012 - O.G. SEVAN: “Malyje Karely”. Archangelský muzeum pod otevřeným nebem (“Malyje Karely”. Archang’elskij muzej derevjannogo zodchestva, rus.“Малые Карелы”. Архангельский музей деревянного зодчества). Moskva 2012
SIČINS’KIJ 1923 - V. SIČINS’KIJ: Bojkovský typ dřevěných kostelů v Karpatech. In: Zápisky Vědeckého Tovaryšstva Ševčenka, sv. 144-145 (Bojkovskij typ derevjanyh cerkov na Karpatah. In: NTSh, sv. CXLIV-CXLV, ukr.Бойківський тип деревяних церков на Карпатах. In: НТШ, т. CXLIV-CXLV)
SIČINS’KIJ 1923 - V. SIČINS’KIJ: Dějiny ukrajinského umění, sv. 1. (Istorija ukrajins’kogo umění, kn. ukr.Історія українського мистецтва, кн. 1), New-York 1956.
TARAS 2007 - J.M. TARAS: Sakrální dřevěná architektura ukrajinců Karpat (Sakral’na derev’ana arhitektura ukrajintsiv Karpat, ukr.сакральна дерев'яна архітектура українців карпат). L’vìv 2007.
TARAS 2006 - J.M. TARAS: Ukrajinská sakrální dřevěná architektura. Ilustrovaný slovník-příručka (Ukrajins’ka sakral’na derev’ana arhitektura. Ilustrovsnyj slovnyk-dovidnyk, ukr.Українська сакральна дерев'яна архітектура. Ілюстрований словник-довідник). L’vìv 2006.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK