Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Typologie římských lékařských a chirurgických nástrojů a jejich užití v civilním a vojenském prostředí a jejich zobrazení v ikonografii
Název práce v češtině: Typologie římských lékařských a chirurgických nástrojů a jejich užití v civilním a vojenském prostředí a jejich zobrazení v ikonografii
Název v anglickém jazyce: Typology of roman medical and surgical instruments and their use in civilian and military environments and their display in iconography
Klíčová slova: doba římská|principát|lékařské a chirurgické nástroje|římská armáda
Klíčová slova anglicky: Roman Empire|Principate Medical and Surgical Instruments|Roman Army
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2017
Datum zadání: 12.06.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.06.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Marek Verčík, Dr. phil.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na popis jednotlivých římských lékařských a chirurgických nástrojů, jejich částem a možnostem použití. Dále hodlám shrnout známé informace o římských medicích a porovnat jejich práci v civilní a vojenské sféře podle nálezů jejich nástrojů na území Římské říše, čili jak v pevninské Itálii, tak v provinciích. V poslední fázi bakalářské práce popíši zachycení nástrojů, mediků a jejich praktik v ikonografii.
Seznam odborné literatury
· Baker, P., 2013: The Archaeology of Medicine in the Greco-Roman World. Cambridge.

· Cruse, A., 2004: Roman Medicine. Strout, Gloucestershire.

· Dawson, I., 2005: Greek and Roman Medicine. New York.

· Matthaus, H., 1989: Der Artz in römischer Zeit: Medizinische Instrumente und Arzneien. 25 Jahre Limesmuseum Aalen.

· Bliquez, L., J., 1988: Roman surgical Instruments and Minor Objects in the University of Mississippi. Goteborg.

· Jackson, R., 1988: Doctors and Diseases in the Roman Empire. Norman and London.

· Scarborough, J., 1969: Roman Medicine (Aspects of Greek and Roman Life). London.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK