Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Estimating performance of classifiers from dataset properties
Název práce v češtině: Odhadování přesnosti klasifikačních metod na základě vlasnosti dat
Název v anglickém jazyce: Estimating performance of classifiers from dataset properties
Klíčová slova: klasifikace,meta-uceni,umela data
Klíčová slova anglicky: classification, meta-learning, artificial data
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Polák, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2017
Datum zadání: 16.06.2017
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK