Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lipidové složení biologických membrán a životní strategie pěvců
Název práce v češtině: Lipidové složení biologických membrán a životní strategie pěvců
Název v anglickém jazyce: Lipid composition of biological membranes and life-histories in songbirds
Klíčová slova: zeměpisná šířka, nadmořská výška, mastná kyselina, membrána, metabolismus, délka života, životní strategie
Klíčová slova anglicky: latitude, altitude, fatty acid, membrane, metabolism, life span, life-histories
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: MVDr. Oldřich Tomášek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:08.06.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 13.07.2020
Oponenti: Mgr. Kateřina Sam, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Zastoupení různých typů lipidů a mastných kyselin v biologických membránách ovlivňuje jejich fluiditu a zároveň odolnost k oxidačnímu poškození volnými radikály. Vzhledem k tomu, že fluidita membrán ovlivňuje efektivitu a rychlost metabolických dějů probíhajících v membránách, je jejich složení považováno za klíčový molekulárně-fyziologický znak determinující metabolický výdej a délku života živočišných druhů. Lze proto předpokládat koevoluci lipidového složení membrán s životními strategiemi, což bude testovat navrhovaná diplomová práce. Testována bude zejména hypotéza, podle níž se pomalé životní strategie vyvíjejí společně s nižším zastoupením nenasycených mastných kyselin v biologických membránách. Relativní zastoupení různých membránových lipidů a mastných kyselin bude analyzováno pomocí kapalinové a plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií v krevních vzorcích temperátních a tropických druhů pěvců. Vzhledem k tomu, že tropické druhy mají při stejné hmotnosti pomalejší životní strategie než druhy temperátní, představuje zahrnutí obou skupin vhodný modelový systém pro studium této problematiky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK