Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Liberalization of the railway industry in the Czech Republic
Název práce v češtině: Liberalizace železničního trhu v České republice
Název v anglickém jazyce: Liberalization of the railway industry in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2017
Datum zadání: 16.06.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK