Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Neoadjuvantní terapie u paientů s karcinomem jícnu a její vliv na funkci ledvin
Název práce v češtině: Neoadjuvantní terapie u paientů s karcinomem jícnu a její vliv na funkci ledvin
Název v anglickém jazyce: Neoadjuvant therapies in patients with oesophageal carcinoma and the effect of therapy on renal function
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2017
Datum zadání: 16.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.06.2017
Datum a čas obhajoby: 08.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 08.02.2019
Oponenti: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK