Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Assessing Economic Linkages between the EU and the Eastern Europe Neighbours
Název práce v češtině: Vyhodnocení ekonomických závislostí mezi EU a sousedskými zeměmi východní Evropy
Název v anglickém jazyce: Assessing Economic Linkages between the EU and the Eastern Europe Neighbours
Klíčová slova: Vektorová autoregrese, východní partnerství EU, eurozóna, domácí a vnější šoky, měnová politika, vazby, integrace.
Klíčová slova anglicky: VAR, EU Eastern Neighbours, euro area, external shocks, monetary policy, linkages, integration, DCFTA
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Roman Horváth, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2017
Datum zadání: 14.06.2017
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O105, Opletalova - místn. č. 105
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: prof. Ing. et Ing. Luboš Komárek, M.Sc., MBA, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Horváth, R., Rusnák, M., 2008. How Important Are Foreign Shocks in Small Open Economy? The Case of
Slovakia.IES Working Paper 21/2008. IES FSV. Charles University.
Cushman, D. O., Zha, T., 1997. Identifying Monetary Policy in a Small Open Economy under Flexible Exchange
Rates, Journal of Monetary Economics 39, 433 – 448.
Roaf, J., Atoyan, R., Joshi, B. , Krogulski, K. and an IMF Staff Team,2014. 25 Years of Transition Post-
Communist Europe and the IMF. IMF Regional Economic Issues Special Report. ISBN: 978-1-49834-201-8
Galgóczi, B., Drahokoupil, J., Bernaciak, M., 2015. Foreign investment in eastern and southern Europe after 2008
Still a lever of growth?” European Trade Union Institute (ETUI), ISBN: 978-2-87452-391-5.
Gorzelak G, 2015. Growth-Innovation-Competitiveness: Fostering Cohesion in Central and Eastern Europe,
GRINCOH Project Final Report, Contr. Nr. 290657.
Schadler, S., Mody, A., Abiad, A., Leigh, D., 2006. Growth in the Central and Eastern European Countries of the
European Union. International Monetary Fund. ISBN-10:1-58906-554-9.
Forgó, B., Jevčák, A., 2015. Economic Convergence of Central and Eastern European EU Member States over
the Last Decade (2004-2014) European Economy Discussion Paper by European Commission. ISBN 978-92-79-
48657-9.
Kenny, C., 2014. What Does the Eastern European Growth Experience Tell Us About the Policy and
Convergence Debates?. 2014/11/russ6.
Velickovski, I., Stojkov A., 2014. Is the European integration speeding up the economic convergence process of
the Central and South-Eastern European countries? A shock perspective. Empirica (2014) 41:287–321.
IMF, 2016. Central, Eastern, and Southeastern Europe How to Get Back on the Fast Track, Regional Economic
Issues.
Kharlamova, G., 2015. The European Union and the Eastern Partnership: Convergence of Economies. Procedia
Economics and Finance 27 (2015) 29 – 41.
Předběžná náplň práce
Uvedená studie analyzuje ekonomické vazby mezi pěti zeměmi střední a východní Evropy (Česká republika, Rumunsko, Moldavsko, Gruzie a Ukrajina) a eurozónou, v období 2006-2017, prostřednictvím modelu vektorové autoregrese s blokovou restrikcí. Model vektorové autoregrese umožňuje vyhodnotit intenzitu a přetrvávání domácích a evropských šoků na čtyřech makroekonomických ukazatelích: reálný HDP, krátkodobá úroková míra, index spotřebitelských cen a měnový kurz.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The preliminary scope is to compare the CEE countries alignment to the EU, determining to what extent the EU explains
the economic fluctuations in the Eastern Partnership countries (Republic of Moldova, Georgia and Ukraine) and
CEECs which are already members (Czech Republic and Romania). In this context, the actuality of my research
is based on the strategic goal of the EU to reinforce relationships with Neighbour border states, specifically
Eastern Partnership countries after AA and DCFTA agreements implementation. The main objective is to obtain
new insights into the factors that determine the synchronization of shocks in the CEECs versus EU, estimating block-restriction vector
autoregression model.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK