Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vietnamská jména a jejich změny po nabytí státního občanství České republiky
Název práce v češtině: Vietnamská jména a jejich změny po nabytí státního občanství České republiky
Název v anglickém jazyce: Vietnamese Names and Their Changes after the Acquisition of Citizenship of the Czech Republic
Klíčová slova: Vietnam|příjmení|střední jméno|vlastní jméno|nabytí státního občanství České Republiky|matrika|tabu
Klíčová slova anglicky: Vietnam|last name|middle name|first name|acquisition of citizenship of the Czech Republic|register|taboo
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Ing. Binh Slavická, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2017
Datum zadání: 14.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.06.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Marta Lopatková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se bude zabývat vietnamskými jmény a jejich změnami po nabytí státního občanství České republiky. První část bude věnována struktuře vietnamského jména, (jejich typu, významu a také pojmenování dítěte). Druhá část se zaměří na změny ve vietnamských jménech po nabytí českého občanství, kde bude zahrnuto přehazování pořadí složek a přechylování ženského příjmení. Poslední část práce tvoří empirický výzkum, kde budou dotazníkem zjišťovány postoje a názory vietnamských dětí k těmto změnám.
Seznam odborné literatury
Prameny:
ĐỖ Trọng Am. Văn hóa dòng họ Việt Nam [Kultura vietnamských rodů]. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa-thông tin, 2011.
LÊ Trung Hoa. Họ và tên người Việt Nam [Příjmení a jména Vietnamců]. TP. Hồ Chí Minh: Khoa học xã hội, 2002.
Các quy định và thủ tục cần biết về việc thay đổi họ tên cho con [předpisy a formality o změně příjmení a jména dítěte] [online]. Dostupné z:http://yeutre.vn/bai-viet/cac-quy-dinh-va-thu-tuc-can-biet-ve-viec-thay-doi-ho-ten-cho-con.9901/
Đặt tên con đúng luật theo quy định mới [pojmenování dítěte zákonně podle nových předpisů] [online]. Dostupné z:http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/dat-ten-con-dung-luat-theo-quy-dinh-moi-3531283.html
Khi nào được thay đổi họ tên [Kdy je možno změnit příjmení a jméno] [online]. Dostupné z:http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/khi-nao-duoc-thay-doi-ho-ten-3355250.html
Quy định về đặt tên cho con [předpisy pro pojmenování dětí] [online]. Dostupné z:http://luatvietphong.vn/quy-dinh-ve-viec-dat-ten-cho-con-n4520.html
Quy định về quyền họ, tên theo luật dân sự 2015 [předpisy o právech týkající se příjmení a jmen podle občanských právech 2015] [online]. Dostupné z:https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-dan-su/quy-dinh-ve-quyen-ho,-ten-theo-luat-dan-su-2015.aspx
Quyền nhân thân [osobnostní práva][online]. Dostupné z:http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147#Dieu_26
Văn hoá dòng họ [kultura rodů][online]. Dostupné z: http://vanhoadongho.vn/

Literatura:
KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude Vaše dítě jmenovat?. Vyd. 3. (dopl. a přeprac.). Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0591-9.
KNAPPOVÁ, Miloslava. Naše a cizí příjmení v současné češtině. Liberec: TAX AZ KORT, 2002. ISBN 80-238-8173-6.
NGUYỄN Duy Hinh. Văn minh Đại Việt [Civilizace Dai Vietu]. Hà Nội: NXB Văn hóa-thông tin & Viện văn hóa, 2005.
PHAN Kế Bính. Việt Nam phong tục [Vietnamské zvyky]. Ho Chi Minh City: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, 1990.
TOAN Ánh. Tìm hiểu phong tục Việt Nam qua nếp cũ gia đình và lễ - Tết – hội hè [Studium o vietnamských zvycích přes staré rodinné tradice a rituály – Tet – slavnosti]. Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 2012.
VIỆT Tân. 100 điều nên biết về phong tục Việt Nam [100 věcí, které bychom měli vědět o vietnamských zvycích]. Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 1992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK