Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The development of Proto-Indo-European *y in Armenian
Název práce v češtině: Vývoj protoindoevropského *y v arménštině
Název v anglickém jazyce: The development of Proto-Indo-European *y in Armenian
Klíčová slova: klasická arménština|indoevropština|fonologie
Klíčová slova anglicky: Classical Armenian|Indo-European studies|phonology
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav starého Předního východu (21-USPV)
Vedoucí / školitel: Dr. habil. Ronald Kim, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2017
Datum zadání: 13.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.07.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Dr. phil. Reiner Lipp, M.A.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The development of Proto-Indo-European *y in Classical Armenian ranks among the most debated questions in Armenian historical phonology. This thesis reexamines all the evidence for the evolution of PIE *y in different phonological contexts, including word-initial position, intervocalically, and in consonant clusters. Special attention is given to the various conditioned outcomes of clusters of consonant + *y and of *y in contact with a laryngeal, as well as the consequences of such developments for Armenian nominal and verbal morphology.
Seznam odborné literatury
Djahukian, G. B. [Джаукян, Г. Б.]. 1982. Сравнительная грамматика армяанского языка. Ереван: Издательство AH Армянской ССР.Kortlandt, Frederik. 2003. Armeniaca. Comparative Notes. With an appendix on the historical phonology of Classical Armenian by Robert S. P. Beekes. Ann Arbor: Caravan Books.Meillet, Antoine. 1936. Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique. Seconde édition entièrement remaniée. Vienne: Imprimerie des PP. Mékhitharistes.Pedersen, Holger. 1982. Kleine Schriften zum Armenischen. Hrsg. von Rüdiger Schmitt. (Collectanea, XL.) Hildesheim/New York: Olms.Ravnæs, Erling. 1991. The Chronology of the Sound Changes from Proto-Indo-European to Classical Armenian. Ph.D. dissertation, University of Oslo.Schmitt, Rüdiger. 1981. Grammatik des Klassisch-Armenischen mit sprachvergleichenden Erläuterungen. (Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Bd. 32.) Innsbruck: Institut für Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck. (2., durchgesehene Auflage. Innsbruck: Institut für Sprachen und Kulturen der Universität Innsbruck, 2007.)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK