Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Errors in the use of articles in advanced EFL learners with Czech as L1
Název práce v češtině: Chyby pokročilých študentov angličtiny pri používaní členov s češtinou ako rodným jazykom
Název v anglickém jazyce: Errors in the use of articles in advanced EFL learners with Czech as L1
Klíčová slova: gramatické členy|analýza chýb|referencia|pedagogika|LINDSEI_CZ
Klíčová slova anglicky: grammatical articles|error analysis|reference|pedagogy|LINDSEI_CZ
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2017
Datum zadání: 07.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.06.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this bachelor thesis is to determine the particular cases of the use of articles in English that the advanced learners find difficult. The theoretical part will contain the descriptions of possible kinds of grammatical references by which the articles can be categorized. The researched data will be taken from the error-tagged version of the LINDSEI subcorpus for Czech and further codified for the different types of noun reference. References categorized in this way will then be contrasted to the type of the task where they occurred. The conclusion should lead to a discussion about what articles learners find difficult to use and which aspects of their use are seen as most problematic.
Seznam odborné literatury
Biber, D. et al. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow; New York: Pearson Education ESL, 1999.

Botley, S., & Uzar, R. (1998a). Higher quality data-driven learning through the testing of definite and indefinite articles. Presented at the Third Teaching and Language Corpora (TaLC’98), 24-27 July 1998, Keble College, Oxford, Oxford University.

Dušková, L. et al. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 2006.

Götz, Sandra, Fluency in Native and Nonnative English Speech. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2013.

Huddleston, Rodney D.; Pullum, Geoffrey K.. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press, 2002.

Leńko-Szymańska, A. (2012). The Role of Conventionalized Language in the Acquisition and Use of Articles by Polish EFL learners. In Y. Tono, Y. Kawaguchi, & M. Minegishi (Eds.), Developmental and Crosslinguistic Perspectives in Learner Corpus Research (pp. 83–104). Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. Retrieved from https://pbn.nauka.gov.pl/works/229159

Louvain International Database of Spoken English Interlanguage (LINDSEI)

Osborne, J. (2004a). Articles and non-count nouns in learner English: perception and production. In B. Lewandowska-Tomaszczyk (Ed.), Practical Applications in Language and Computers (PALC 2003) (pp. 359–369). Frankfurt: Peter Lang.

Quirk, R. A Comprehensive grammar of the English language. University of Michigan: Longman, 1985.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK