Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poruchy autistického spektra
Název práce v češtině: Poruchy autistického spektra
Název v anglickém jazyce: Autistic Spectrum Disorders
Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, autismus, symptomatologie, etiologie, klasifikace
Klíčová slova anglicky: Autism spectrum disorders, autism, symptomatology, etiology, classification
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lucie Hlaváčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2017
Datum zadání: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 28.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R315, 315, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK