Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou ankylozující spondylitida
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou ankylozující spondylitida
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis of ankylosing spondylitis
Klíčová slova: spondylitida ankylozující, diagnóza, léčba, fyzioterapie
Klíčová slova anglicky: ankylosing spondylitis, diagnosis, treatment, physiotherapy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Maršáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2017
Datum zadání: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 15.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2018
Oponenti: Mgr. Iva Zinková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Seznámení s problematikou ankylozující spondylitidy se zaměřením na fyzioterapii u tohoto onemocnění, dále seznamení s kazuistikou pacienta s diagnózou ankylozující spondylitida.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introducement of the disease of ankylosing spondylitis, focusing on physiotherapy treatment in this disease, furthermore introducement of a case study of a patient diagnosed with ankylosing spondylitis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK