Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou systémová sklerodermie
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnozou systémová sklerodermie
Název v anglickém jazyce: Case Study of Physical therapy management of a patient with systemic scleroderma
Klíčová slova: systémová sklerodermie,revmatologické onemocnění, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova anglicky: systemic scleroderma, rheumatic diseases, physical therapy, case study
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Maršáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2017
Datum zadání: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 14.05.2018 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2018
Oponenti: Mgr. Iva Zinková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK