Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou totální endoprotéza levého kolenního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou totální endoprotéza levého kolenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Case report of a patient with total knee joint replacement
Klíčová slova: kolenní kloub, totální endoprotéza, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova anglicky: knee joint, total endoprosthesis, physiotherapy, case report
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vendula Nechvátalová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.06.2017
Datum zadání: 06.06.2017
Datum a čas obhajoby: 14.05.2018 07:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2018
Oponenti: Bc. Ingrid Krausová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK