Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah českého filmu 60. let k výtvarnému umění
Název práce v češtině: Vztah českého filmu 60. let k výtvarnému umění
Název v anglickém jazyce: The relation of Czech film of the 1960s to the fine arts.
Klíčová slova: Výtvarné umění|Film|60. léta|Zbyněk Brynych|Jaromil Jireš|Pavel Juráček|Karel Zeman
Klíčová slova anglicky: Fine Arts|Film|1960s|Zbyněk Brynych|Jaromil Jireš|Pavel Juráček|Karel Zeman
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2017
Datum zadání: 06.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.07.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Štefková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Ve své práci se zaměřím na vztah českého filmu 60. let k výtvarnému umění - 60. léta byla obdobím intenzivního prostupování mezi jednotlivými uměleckými médii a spolupráce umělců různých odvětví. Ve své práci budu tyto vztahy zkoumat hlavně dvěma způsoby: provedu analýzu uměleckých děl zobrazených ve filmech Pavla Juráčka (Postava k podpírání, Případ pro začínajícího kata) a Jaromila Jireše (Křik); výtvarnému působení filmového obrazu se budu věnovat především na příkladech filmů Zbyňka Brynycha (…a pátý jezdec je strach) a Karla Zemana (Baron Prášil).
Seznam odborné literatury
CIESLAR Jiří, PŘÁDNÁ Stanislava, ŠKAPOVÁ Zdena: Démanty všednosti 2002
DUŠKOVÁ Dagmar, MORGANOVÁ Pavlína, ŠEVČÍK Jiří: České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty 2001
LIEHM Antonín J.: Ostře sledované filmy 2001
LUKEŠ Jan: Diagnózy času 2013
PLATOVSKÁ Marie, ŠVÁCHA Rostislav: Dějiny českého výtvarného umění VI/ 1, 2 2007
SVATOŇOVÁ Kateřina: Mezi-obrazy: Mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery 2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK