Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Music Harmony Analysis: Towards a Harmonic Complexity of Musical Pieces
Název práce v češtině: Harmonická analýza: Smerujúc k harmonickej zložitosti hudobných diel
Název v anglickém jazyce: Music Harmony Analysis: Towards a Harmonic Complexity of Musical Pieces
Klíčová slova: harmonická zložitosť, hudobná zložitosť, harmonická analýza, transkripcia akordov, akordický rad, vyhľadávanie hudby, odporúčanie hudby
Klíčová slova anglicky: harmonic complexity, music complexity, harmony analysis, chord transcription, chord progression, music information retrieval, recommender system
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: Martin Ilčík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2017
Datum zadání: 05.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2017
Datum a čas obhajoby: 11.10.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:05.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.10.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK