Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Násilí na YouTube v kontextu klasické diskuse o násilí v masmédiích
Název práce v češtině: Násilí na YouTube v kontextu klasické diskuse o násilí v masmédiích
Název v anglickém jazyce: Violence on YouTube in the context of the classic discussion about violence in mass media
Klíčová slova: násilí|agrese|internet|sociologie|masová média
Klíčová slova anglicky: violence|agression|internet|sociology|massmedia
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2017
Datum zadání: 22.06.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.07.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Pavla Malvotová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Výzkumy na agresi a násilí v médiích mají již dlouhou tradici. Je známo, že se v televizi objevuje stabilně velké množství násilného obsahu. Často je zobrazováno násilí bez lítosti, bez důsledků pro pachatele, dále je ospravedlňováno, a také zobrazováno v komické formě. Rozsáhlý výzkum na téma vlivu násilí na chování přitom přichází většinově se zjištěním, že za určitých podmínek sledování násilí na násilné chování vliv má.
V porovnání s klasickými médii je videokanál YouTube mnohem otevřenější, protože umožňuje velmi snadnou produkci, a je dostupný pro širokou veřejnost. Navíc neprochází takovou obsahovou kontrolou jako tradiční média a negativní obsah, jako je například násilí či jiná forma agrese, se tak může snadněji dostat k divákům. Vzhledem ke sledovanosti představují zřejmě YouTubeři pro mladé diváky referenční skupinu, která může nezanedbatelně ovlivňovat vztah rozvíjejích se jedinů k násilí a agresi. Pokud jsou agrese a násilí reprezentováni pozitivně (zábava, hrdinství, atraktivita, …), může si mladý divák zafixovat agresivní chování s pozitivními emocemi.
Cílem práce je v kontextu tradičních úvah o vlivu referenčních skupin a masmédií na násilné chování odpovědět na otázku možného vlivu nejsledovanějších kanálů na českém Youtube na násilné či agresivní chování. V této práci provede autorka první krok, jímž je zmapování výskytu, kontextu a forem násilného chování a agrese u nejsledovanějších videí na českém YouTube a zmapování možných technik legitimizace, viktimizace a normalizace násilí. Předpokládanou metodou bude obsahová analýza.
Seznam odborné literatury
Předběžný seznam literatury

Bandura, A., Ross, D. & Ross, S.A. (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, 575-82.

Burgess, J., Green, J., Jenkins, H., & Hartley, J. (2009). YouTube: Online video and participatory culture. Cambridge, England: Polity.

Chau, C. (2010). YouTube as a participatory culture. New Directions for Student Leadership, 128, 65-74.

Kavoori, A. (2015). Making Sense of Youtube. Global Media Journal, 13(24), 1-25.

Peterson, J. & Densley, J. (2017). Cyber violence: What do we know and where do we go from here? Aggression and Violent Behavior, 1-8.

Weaver, A. J., Zelenkauskaite, A. & Samson, L. (2012). The (Non)Violent World of YouTube: Content Trends in Web Video. Journal of Communication, 62, 1065–1083.

Wesch, M. (2009). YouTube and You: Experiences of Self-awareness in the Context Collapse of the Recording Webcam. Explorations in Media Ecology, 8(2), 19-34.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK