Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
Název práce v češtině: Přesné kvantově mechanické výpočty nekovalentních interakcí: Racionalizace rentgenových krystalových geometrií aparátem kvantové chemie
Název v anglickém jazyce: Accurate Quantum Mechanical Calculations on Noncovalent Interactions: Rationalization of X-ray Crystal Geometries by Quantum Chemistry Tools
Klíčová slova anglicky: Non-empirical semi-empirical calculations; coupled cluster method; SAPT method
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2017
Datum zadání: 04.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 21.07.2017
Předběžná náplň práce
Tématem doktorské práce bude vývoj kvantově-mechanických výpočetních metod pro popis nekovalentních interakcí ve velkých molekulárních systémech a jejich aplikace ve studiu biomolekul. Toto téma zahrnuje přesné referenční výpočty na modelových systémech, návrh nových metod nebo korekcí pro stávající metody, jejich parametrizaci a testování. Tyto metody budou použity zejména pro výpočty interakcí biomolekul s léčivy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK