Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárne mechanizmy regenerácie končatín u stavovcov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Molekulárne mechanizmy regenerácie končatín u stavovcov
Název práce v češtině: Molekulární mechanismy regenerace končetin u obratlovců
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms of vertebrate limb regeneration
Klíčová slova: regenerácia, končatina, epimorfóza, dediferenciácia stavovce
Klíčová slova anglicky: regeneration, limb, epimorphosis, dedifferentiation, vertebrates
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2017
Datum zadání: 20.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: Mgr. Vladimír Soukup, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl porovnat molekulární mechanismy regenerace končetin u nižších a vyšších obratlovců s přesahem do biomedicínských aplikací
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the comparison of the molecular mechanisms of the limb regeneration between lower and higher vertebrates including biomedical applications.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK