Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Male oscuro - Ingeborg Bachmanns Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit und ihre Bezüge zu dem literarischen Werk
Název práce v jazyce práce (němčina): Male oscuro - Ingeborg Bachmanns Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit und ihre Bezüge zu dem literarischen Werk
Název práce v češtině: Male oscuro - Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit. Záznamy Ingeborg Bachmannové z doby její nemoci a jejich vztah k jejímu literárnímu dílu.
Název v anglickém jazyce: Male oscuro – Ingeborg Bachmann's Aufzeichnungen aus der Zeit der Krankheit and their relations to her literary work
Klíčová slova: Ingeborg Bachmann|Male oscuro|nemoc|psaní|metaforika|protikladnost|srovnání|utopie
Klíčová slova anglicky: Ingeborg Bachmann|Male oscuro|illness|writing|metaphoric|contrariness|comparison|utopia
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: Thomas Schneider, Dr. phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2017
Datum zadání: 31.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.06.2017
Datum a čas obhajoby: 15.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Manfred Weinberg
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat posmrtně vydanou knihou Ingeborg Bachmannové Male oscuro a jejím vztahem k jejímu pozdějšímu dílu, přičemž v popředí bude stát vztah literární fikce a biografie Bachmannové. Nejprve bude představen text Male ocsuro z hlediska jeho formy, potom bude analyzováno jeho centrální téma 'nemoc' v jeho nejrůznějších podobách (zranění, zhroucení, muži). Na základě předešlé kapitoly budou tematizovány analogie k próze příp. poezii Bachmannové na několika rovinách jako tematická rovina, rovina motivu a postav, jazyková rovina. V další kapitole budou vybrané aspekty srovnány a interpretovány. Na závěr bude pojednáno o tématu ženského psaní.
Seznam odborné literatury
Albrecht, Monika: Bachmann-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar: Metzler 2002.
Badiou, Bertrand: Herzzeit: Ingeborg Bachmann – Paul Celan: Der Briefwechsel mit den Briefwechsel zwischen Paul Celan und Max Frisch sowie zwischen Ingeborg Bachmann und Gisele Celans – Lestrange. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008.
Bartsch, Kurt: Ingeborg Bachmann. Stuttgart/Weimar: Metzler 1997.
Beauvoir, Simone de: The second sex. New York: Vintage Books 1989.
Bossinade, Johanna: Kranke Welt bei Ingeborg Bachmann: über literarische Wirklichkeit und psychoanalytische Interpretation. Freiburg im Breisgau: Rombach 2004.
Cixous, Hélène: Die unendliche Zirkulation des Begehrens. Berlin: Merve 1977.
Cixous, Hélène: Weiblichkeit in der Schrift. Berlin: Merve 1980.
Gleichauf, Ingeborg: Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Eine Liebe zwischen Intimität und Öffentlichkeit. München/Zürich: Piper 2013.
Hapkemeyer, Andreas: Ingeborg Bachmann: Bilder aus ihrem Leben: mit Texten aus ihrem Werk. München: Piper 2003.
Heiser, Claude: Das Motiv des Wartens bei Ingeborg Bachmann. Eine Analyse des Prosawerks unter besonderer Berücksichtigung der Philosophie der Existenz. Saarbrücken: Röhrig 2007.
Höller, Hans: Ingeborg Bachmann. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2001.
Jurgensen, Manfred: Ingeborg Bachmann: die neue Sprache. Bern/Frankfurt am Main: Lang 1981.
Koschel, Christine/Weidenbaum, von Christine: Ingeborg Bachmann: Wir müssen wahre Sätze finden: Gespräche und Interviews. München/Zürich: Piper 1983.
Lindhoff, Lena: Einführung in die feministische Literaturtheorie. Stuttgart: Metzler 1995.
Mayer, Mathias: Interpretationen. Werke von Ingeborg Bachmann. Stuttgart: Reclam 2002.
Pommé, Michèle: Ingeborg Bachmann - Elfriede Jelinek: intertextuelle Schreibstrategien in Malina, Das Buch Franza, Die Klavierspielerin und Die Wand. St. Ingbert: Röhrig 2009.
Stoll, Andrea: Ingeborg Bachmann: Der dunkle Glanz der Freiheit. Biografie. München: Bertelsmann 2013.
Weigel, Sigrid: Ingeborg Bachmann. Wien: Zsolnay 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK