Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divergence jazyka v Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice
Název práce v češtině: Divergence jazyka v Korejské republice a Korejské lidově demokratické republice
Název v anglickém jazyce: Language Divergence in Korean Republic and Democratic People’s Republic of Korea
Klíčová slova: Korea|Jižní Korea|Severní Korea|korejština|jazyková politika|Korejský jazyk|jazyková divergence|jazykové sjednocení|korejština ve 20. století
Klíčová slova anglicky: Korea|South Korea|North Korea|language policy|Korean language|language divergence|language unification|Korean language in the 20th century
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladislava Mazaná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2017
Datum zadání: 01.06.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se zabývá divergencí mezi jazyky Korejské republiky a Korejské lidově demokratické republiky. Srovnává jejich jazykovou politiku a její rozdílný vývoj po rozdělení Koreje po druhé světové válce. Práce popisuje hlavní rozdíly mezi těmito dvěma jazyky, a to zejména z morfonologického a lexikálního hlediska v souvislosti se sérií nekoordinovaných purifikačních hnutí, jež v minulosti proběhla v obou státech a jež významně přispěla k prohloubení nejednotnosti korejštiny. Práce se rovněž okrajově dotýká problematiky potenciálního sjednocení obou jazyků a návrhů, které byly v této souvislosti již vytvořeny.
Seznam odborné literatury
Prameny:
Hŏ Čchŏlku (2015). Urimal kjubŏmŭi ihä (Porozumění normám korejštiny).
I Kwankju (2002). Hakkjo munpŏmnon (Teorie školské gramatiky).
Čosŏnŏ munpŏp (Gramatika korejštiny) (1960). Kwa hak-wŏn čchulpchansa.
„Čosŏnmal kjupŏmčip“ häsŏl (Komentáře k pravidlům korejštiny) (1971). Sahö kwahak čchulpchansa.

Literatura:
Pucek, Vladimír (2000). Jazyková politika v Koreji. Karolinum.
Kwon Čäil (2015). Nambukhan ŏhwi tanilhwa (Sjednocení lexika Jižní a Severní Koreje). University of Seoul
Kwak Čungku (2001). Nambukhan ŏnŏ ičilhwawa kŭe kwalljŏn dön mjŏt mujčä (Heterogenita jazyka Jižní a Severní Koreje a několik problémů, které jsou s tím spjaté). Sogang University.
Kim Bjŏngsŏn (2001). Sŏro tarŭn čŏngpokisul jongŏŭi höpok pangan (Návrh na překonání rozlišných badatelských technik). Academy of Korean Studies.
Kim Tchäšik (2001). Ŏllonŭi nambukhan ŏnŏ tongčilsŏng höpok pangan (Návrh na obnovení homogenity jižní a severní korejštiny v médiích). Jonhap.
Pak Tongkŭn (2006). Nambukhan matčchumpŏp tchongil pangane tähan bipchančŏk kŏmtcho (Kritické posouzení návrhu na sjednocení pravopisu Jižní a Severní Koreje). Kjŏreŏmunhakhö.
Čŏn Sutchä (2001). Sŏro tarŭn pchjokipŏpŭi tchongil pangan (Návrh na sjednocení vzájemně odlišných pravidel transkripce). National Institute of the Korean Language.
Čchö Hočchŏl (2001). Sŏro tarŭn ŏhwiŭi tongčilsŏngŭl wihan pangan (Návrh na sjednocení vzájemně odlišného lexika). Korea University.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK