Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Frequency analysis of precipitation amounts
Název práce v češtině: Frekvenční analýza srážkových úhrnů
Název v anglickém jazyce: Frequency analysis of precipitation amounts
Klíčová slova: konvekční srážky, vrstevnaté srážky, regionální klimatické modely, extrémy, střední Evropa
Klíčová slova anglicky: convective precipitation, stratiform precipitation, regional climate models, extremes, Central Europe
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Kyselý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2017
Datum zadání: 30.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:30.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK