Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky
Název práce v češtině: Kognitivní procesy při taktilním vnímání geometrických těles nevidomými žáky
Název v anglickém jazyce: Cognitive precesses of blind pupils when perceiving geomatrical shapes
Klíčová slova: nevidomý žák, kognitivní procesy, (deficitní) kognitivní funkce, komunikace, geometrická tělesa, průvodní jevy těles, taktilní vnímání
Klíčová slova anglicky: blind pupil, cognitive processes, (deficit) cognitive function, communication, geometric solids, attributes of solids, tactile perception
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2017
Datum zadání: 29.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2017
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK