Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodika tréninku sportovního zápasu v karate
Název práce v češtině: Metodika tréninku sportovního zápasu v karate
Název v anglickém jazyce: Methodology training in sports matches in karate
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.02.2017
Datum zadání: 15.02.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2017
Datum a čas obhajoby: 08.11.2017 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.02.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2017
Oponenti: PhDr. Adam Zdobinský
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK