Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychosociální důsledky předlužení a možnosti jejich řešení v sociální práci
Název práce v češtině: Psychosociální důsledky předlužení a možnosti jejich řešení v sociální práci
Název v anglickém jazyce: Psychosocial consequences of over-indebtedness and the possibilities of their solutions in social work.
Klíčová slova: dluh|předlužení|psychologické důsledky|sociální důsledky
Klíčová slova anglicky: debt|over-indebtedness|psychological consequences|social consequences
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2017
Datum zadání: 29.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.05.2018
Datum a čas obhajoby: 20.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této diplomové práce je rozšířit a prohloubit poznání o důsledcích zadlužení, respektive předlužení a možnostech jejich řešení v sociální práci s důrazem na individuální prožívání každého klienta. Teoretická část se zabývá problematikou předlužování v České republice, vymezuje poskytovatele finančních produktů, druhy finančních produktů, příčiny předlužení, podmínky, za kterých dluhy vznikají a jejich vývojové fáze. Další kapitoly jsou zamřeny na možnosti prevence a řešení již vzniklých dluhů v sociální práci, psychologické důsledky předlužení a sociální důsledky předlužení. Praktická část obsahuje cíl práce a hlavní výzkumnou otázku, metodu sběru dat, popis výzkumného souboru a výsledky výzkumného šetření. Následuje diskuze.
Seznam odborné literatury
1. Schreilová, K., Skuhralová, P. (2016). Základy spotřebitelského a dluhového poradenství. Praha: Remedium
2. Hrdinková, T., Mati, P. (2013): Metodika dluhového poradenství. Bílina: Člověk v tísni, o.p.s.
3. Balabán, Z. (2011): Slabikář finanční gramotnosti: učebnice základních 7 modulů finanční gramotnosti. Praha: Cofet
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK