Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Římské venkovské villy v Epiru
Název práce v češtině: Římské venkovské villy v Epiru
Název v anglickém jazyce: Roman country villae in Epirus
Klíčová slova: římská architektura|villa rustica|Epirus
Klíčová slova anglicky: roman architecture|villa rustica|Epirus
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Souček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2017
Datum zadání: 29.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.10.2017
Datum a čas obhajoby: 03.02.2020 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Petra Tušlová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Charakterizujte architekturu vybraných římských vil v oblasti Epiru. Sledujte stavební vývoj v kontextu účelu stavby, přírodních podmínek a dějin. Porovnejte výsledky s vývojem vil v Itálii se zvláštním zřetelem na Kampánii.
Seznam odborné literatury
ADAM, J. P. 1994: Roman Building Materials and Techniques. London and New York.
ELLIS, S. P. 2000: Roman Housing. London. GIULIANI, C. F. 200: L’edilizia nell’antichità. Roma.
GROS, P. 2006: L'architecture romaine : Tome 2, Maisons, palais, villas et tombeaux du début du IIIe siècle avant J-C à la fin du Haut-Empire. Paris.
MARTA R.1986: Tecnica constructiva Romana. Roma.
MCKAY, A. G. 1975: Houses, Villas, and Palaces in the Roman World. ITHACA, N. Y.
SMITH, J. T. 1997: Roman Villas: A Study in Social Structure. London and New York.
PERCIVAL J. 1988: The Roman villa: an historical introduction. Batsford.
WRIGHT, G. R. H. 2005: Ancient Building Technology Volume 2: Materials. Leiden.
WRIGHT, G. R. H. 2009: Ancient Building Technology Volume 3: Construction. Leiden.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK