Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Transnational links, integration, and influence of Ethiopian diaspora on Ethiopian development
Název práce v češtině: Transnacionální vazby, integrace a vliv etiopské diaspory na rozvoj Etiopie
Název v anglickém jazyce: Transnational links, integration, and influence of Ethiopian diaspora on Ethiopian development
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Josef Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.05.2017
Datum zadání: 26.05.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2020
Oponenti: Kristýna Janurová, M.A.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl prozkoumat vliv Etiopanů žijících v zahraničí na rozvoj jejich domovské země, jejich vliv na nedávné politické změny a zároveň konfrontovat názory Etiopanů v zahraničí s podobnou skupinou respondentů žijících trvale v Etiopii.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK