Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnotová orientace osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Název práce v češtině: Hodnotová orientace osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Název v anglickém jazyce: Value Orientation of the Prison Population
Klíčová slova: vězeňství|hodnotová orientace|veřejné mínění
Klíčová slova anglicky: Prison System|Value Orientation|Public Opinion
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.05.2017
Datum zadání: 26.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.08.2017
Datum a čas obhajoby: 03.09.2019 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zaměřuje na osoby ve výkonu trestu odnětí svobody. Srovnává vnímání hodnot mezi vězeňskou populací a celou populací ČR. Hlavním cílem je zjistit, zda se základní vnímání společenských hodnot liší a případně v jak. Datovou oporou jsou nejen studie realizované různými výzkumníky, ale také vlastní výzkum v českých věznicích. Výzkum proběhl v roce 2008, kdy jsem navštívil celkem 15 věznic. Jednalo se o všechny nápravné výchovné stupně. Vězni vyplňovali standardizovaný dotazník, celkem odpovědělo více než 400 respondentů.
Seznam odborné literatury
Bursík, Tomáš. 2007. „Političtí vězni a jejich postavení v rámci českého vězeňského systému 1969-1989“. UK FF [online]. Dostupné z . [cit. 22. 4. 2009].
Durkheim, Émile.2004. Společenská dělba práce. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Fischer, Slavomil. 2006. Sociální patologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
Foucault, Michel. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin.
Horáková, Rákoczyová. 2008. „Sociální exkluze na lokální úrovni II“. Praha: VÚPSV, v.v.i. [online]. Dostupné z: . [cit. 20. 4. 2009].
Hrčka, Michal. 2001. Sociální deviace. Praha: Sociologické nakladatelství.
Malá, Drahomíra. 2003. Vězeňství po česku. Tišnov: SURSUM.
Mařádek, Vladimír. 2001. „Profesionální stigmatizace a její vazby na utváření postojových struktur v penitenciárních podmínkách“. Portál Vězeňské služby ČR [online]. Dostupné z: . [cit. 15. 9. 2008].
Merton, Robert K.. 2000. Studie ze socilogické teorie. Praha: Sociologické Nakladatelství.
Munková, Gabriela. 2001. Sociální deviace. Praha: nakladatelství Karolinum.
Nedbálková, Kateřina. 2016. Vězení jako domov? In ERA 21, O architektuře víc!
Nedbálková, Kateřina:. 2006. Spoutaná rozkoš. Praha: Sociologické nakladatelství.
Němec, Jiří. 1993. Psychopatie a kriminalita. Praha: MV ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK