Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos
Název práce v češtině: Problematika překladu románu Tarase Antypovyče Chronos
Název v anglickém jazyce: The issues of translation of Taras Antypovych´s novel Chronos
Klíčová slova: překlady do češtiny|překlady u zkrajinštiny|teorie překladu|ukrajinská literatura|kritika překladu|Taras Antypovyč
Klíčová slova anglicky: translation into Czech|translation from Ukrainian|the theory of translation|Ukrainian literature|the critique of translation|Taras Antypovych
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2017
Datum zadání: 23.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.05.2017
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Tetiana Sverdan, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je poukázat na některá obtížná místa a problematické jevy při překladu z ukrajinštiny románu Chronos současného ukrajinského spisovatele Tarase Antypovyče a předložit možná překladatelská řešení. První část práce se zaměří na samotné dílo a jeho specifické jazykové a stylistické prostředky, druhá část bude teoreticko-praktická. Práce se bude věnovat několika překladatelským problémům, s nimiž se při překladu Chronosu lze nejčastěji střetnout, jako jsou neologismy, slangové i argotické výrazy, anglicismy, úloha ruštiny a tzv. suržyku v ukrajinském literárním textu, vulgarismy, frazeologismy apod. Tyto problematické oblasti budou sledovány jak z teoretického pohledu, tak i z pohledu praktických překladatelských variant řešení.
Seznam odborné literatury
Bibliografie
Levý, Jiří. Umění překladu, Praha 1983.
Pechar, Jiří. Otázky literárního překladu, Praha 1986.
Hečko, Blahoslav. Dobrodružství překladu, Praha 2000.
Hrdlička, Milan. Literární překlad a komunikace, Praha 2003.
Vilikovský, Jan. Překlad jako tvorba, Praha 2002.
Kufnerová, Zlata. Překládání a čeština, Jinočany, 1994.
Knittlová, D. Teorie překladu, Olomouc 1995.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK