Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Překládání papíru a jeho využití v geometrii a v algebře
Název práce v češtině: Překládání papíru a jeho využití v geometrii a v algebře
Název v anglickém jazyce: Paper folding and its use in geometry and algebra
Klíčová slova: Překládání papíru, origami, antické úlohy, pravidelné n-úhelníky
Klíčová slova anglicky: Paper folding, origami, ancient mathematical tasks, regular n-side polygons
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 12.11.2018
Datum a čas obhajoby: 14.01.2020 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Michal Zamboj, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vytvořit sbírku úloh na využití překládání papíru (paper folding) zejména pro ty partie matematiky, které nejsou pro překládání běžné - např. výpočty obsahů či úpravu algebraických vzorců.
Studentka provede rešerši odborné literatury i internetových zdrojů, shromáždí různá využití překládání papíru z hlediska matematiky základní či střední školy. Tyto přehledně zpracuje, klasifikuje do skupin a popíše v práci.
Seznam odborné literatury
www.theses.cz
české časopisy - starší zdroje přes https://dml.cz/ a dále v http://mfi.upol.cz/index.php/mfi a https://ojs.cuni.cz/ucitel/index
elektronické zdroje z databází přístupných na PedF UK (např. Springer, Proquest) viz www.ukaz.cuni.cz
www.suma.jcmf.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK