Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intervenční péče (krizová intervence) v podmínkách Zdravotnické záchranné služby
Název práce v češtině: Intervenční péče (krizová intervence) v podmínkách Zdravotnické záchranné služby
Název v anglickém jazyce: Intervention Care (Crisis Intervention) in Terms of Emergency Medical Service
Klíčová slova: Krizová intervence|První psychická pomoc|Zdravotnická záchranná služba|Získávání zpětné vazby
Klíčová slova anglicky: Crisis intervention|Psychological first aid|Emergency medical service|Feedback gathering
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2017
Datum zadání: 22.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.05.2017
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Zuzana Fajtlová, DiS.
Zásady pro vypracování
Tato práce se bude zabývat specifiky a nároky krizové intervence v rámci tzv. intervenční péče v podmínkách Zdravotnické záchranné služby. Bude se věnovat zásadám krizové intervence, jejího působení na jedince a rovněž se bude zaměřovat na specifické situace a problémy, které se objevují v oblasti zdravotnictví. Hlavní důraz bude kladen na intervenční péči směrem "ven", tedy na péči o klienty a pacienty ZZS.
Návrh výzkumu se bude orientovat na dlouhodobé získávání zpětné vazby (v řádu měsíců až 1 roku) od klientů intervenční péče, které v současnosti v tomto oboru z důvodu anonymity poskytované služby chybí. Zpětná vazba by sloužila k celkovému zlepšení služby intervenční péče a k optimalizaci výcviku a praktického využití.
Seznam odborné literatury
Baštecká, B., a kol. (2005). Terénní krizová práce: Psychosociální intervenční týmy. Praha: Grada Publishing.

Humpl, L., Prokop, J. M., & Tobiášová, A. (2013). První psychická pomoc ve zdravotnictví. Brno: NCO NZO.

Jackson-Cherry, L. R., & Erford, B. T. (2010). Crisis intervention and prevention. NJ: Pearson Education.

Špatenková, N., a kol. (2011). Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada Publishing.

Vodáčková, D. (2012). Krizová intervence. Praha: Portál.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK