Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prostor Ostravy v současné české literatuře
Název práce v češtině: Prostor Ostravy v současné české literatuře
Název v anglickém jazyce: The Space of the City of Ostrava in Contemporary Czech Prose Fiction
Klíčová slova: topos|Ostrava|česká próza po roce 1989|narativní funkce prostoru|scenérie|region|Marek Pietoň|Jan Balabán|Jaroslav Žila|Miroslav Stoniš|Ota Filip|Hnát Daněk
Klíčová slova anglicky: topos|Ostrava|czech prosa fiction after 1989|scenery|region|Marek Pietoň|Jan Balabán|Jaroslav Žila|Miroslav Stoniš|Ota Filip|Hnát Daněk
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2017
Datum zadání: 22.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat způsobům reprezentace města Ostravy (a případně i širšího regionu Ostravska) v české literatuře posledních desetiletí. Zahrne např. tyto autory: Jan Balabán (Boží lano, Černý beran, Kudy šel anděl), Petr Hruška (Obývací nepokoje, Měsíce, Vždycky se ty dveře zavíraly, Auta vjíždějí do lodí), Petr Motýl (Černá pěna Ostravice, Jazykem haldy, Šílený Fridrich), Jaroslav Žila, Hnát Daněk, Jan Vrak, Milan Krupa. Bude založena naratologicky, bude tedy prostor a místa jako jeho konkretizace chápat jako integrální součást světa příběhu, jež se nějak vztahuje ke složkám postav, děje či času. Pokusí se aplikovat na Ostravu antropologický koncept ne-místa Marca Augého, stejně jako dějepisný koncept míst s pamětí/míst bez paměti. Základní obecné otázky: Jakou roli hraje prostor ve struktuře vyprávění? Je součástí postavy tak, že se s ní prolíná? Nebo ji nějak ovlivňuje? Je pro charakter postavy určující (např. způsobuje syrovost průmyslové oblasti určité existenciální naladění hrdinů)?
Seznam odborné literatury
AUGÉ, Marc: Non-Places: Introduction to an Antrhropology of Supermodernity. London: Verso, 1995.
AUGÉ, Marc: Antropologie současných světů. Praha: Atlantis, 1999.
DERDOWSKA, Joanna: Kmitavá mozaika: Městský prostor a literární dílo. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011.
RYAN, Marie-Laure: Space. In: Hühn, Peter et al. (eds.): The Living Handbook of Narratology. Hamburg: Hamburg University Press. Dostupné zdehttp://hup.sub.uni-hamburg.de/lhn/index.php/Space.
SLAWIŃSKI, Janusz: Prostor v literatuře: základní rozdělení a úvodní samozřejmosti. In: Trávníček, Jiří, ed.: Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literární teorie 70.-90.let XX. století. Brno, Host ,2002, s. 98-115.
ISER, Wolfgang: Fiktivní a imaginární. Perspektivy literární antropologie. Praha: Karolinum, 2017.
KRÁL, Petr: Zpráva o místech. Praha: Torst, 2008.
SHAMA, Simon: Kultura a paměť. Praha: Argo/Dokořán, 2007.
NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci: Krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK