Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klam horké ruky
Název práce v češtině: Klam horké ruky
Název v anglickém jazyce: The hot hand fallacy
Klíčová slova: Klam horké ruky, zákon malých čísel, kognitivní zkreslení, Iluze shlukování, Behaviorální ekonomie
Klíčová slova anglicky: Hot Hand Fallacy, Law of small numbers, Cognitive bias, Clustering illusions, Behavioral Economy
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Korbel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2017
Datum zadání: 21.05.2017
Datum a čas obhajoby: 13.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
Oponenti: PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Bibliography

Gilovich, T.; Vallone, R.; Tversky, A. (1985): "The hot hand in basketball: On the misperception of random sequences"

Miller, J. B.; Sanjurjo, A. (2015): "Is it a Fallacy to Believe in the Hot Hand in the NBA Three-Point Contest?", working paper

Bartoszynski, R.; Niewiadomska-Bugaj, M. (2008): "Probability and statistical inference", 2nd ed.

Miller, J. B.; Sanjurjo, A. (2014): "A Cold Shower for the Hot Hand Fallacy", working paper

Koehler, J. J.; Conley, C. (2003): "The 'Hot Hand' Myth in Professional Basketball," Journal of Sport & Exercise Psychology, Vol. 25, p. 253
Stone, D. F. (2012): “Measurement error and the hot hand,” The American Statistician, working paper.
Aharoni, G. and O. H. Sarig (2011): “Hot hands and equilibrium,” Applied Economics

Albert, J. and P. Williamson (2001): “Using Model/Data Simulations to Detect Streakiness,” The American Statistician,
Předběžná náplň práce
Motivace a předběžná náplň:

Vyznavači některých sportů znají tu situaci dokonale. V jednom zápase se není basketbalista schopen trefit do obroučky ani z nejmenší blízkosti, o pár hodin později v jiném utkání naopak trefuje jednu trojku za druhou. A podobně jsou na tom třeba golfisté. V prvním kole je výsledek nějakého hráče třeba 6 ran nad par, druhé kolo zvládne o dvanáct lépe, když mu podle představ vyjde snad každá rána. V případě uvedených nezdarů hovoří sportovci zpravidla o takzvaném „dnu blbec”, opačnou situaci charakterizují slovy, že jim vyšlo, nač sáhli. Vědci však pro ni našli speciální označení "the hot hand effect" nebo " in the zone". Sportovec se dostane do stavu, kdy podvědomě předpokládá, že mu vyjde každý jeho zásah. Studie Giloviche, Valloneho a Tverského z roku 1985 pravděpodobnost úspěchu podobných úvah popřela. O 29 let později však Joshuha B. Miller a Adam Sanjurjo dospěli k závěru, že jejich předchůdci se ve své studii dopustili chyb a že v basketbalové NBA je popsaný jev velmi častým jevem.

Přínos do literatury:

Záměrem této práce, je potvrzení nové hypotézy z roku 2015 a nález "horké ruky" i v méně profesionální lize než je NBA. Přínos nového faktoru v podobě srovnání výsledků testování podle pohlaví. Doposud byly všechny studie testovány zejména pro muže. Má práce by měla přinést formu srovnání výsledků pro muže i ženy.

Metodologie:

V rámci analýzy bude nejprve využita metoda Giloviche a spol.(1985), která po téměř 30 let dominovala literatuře "horké ruky". Následně budou definován nový postup Millera a Sanjurja (2014), který kontroluje zkreslení obsažené v první metodě. Výsledky této analýzy budou následně srovnány pomocí celkových testů výkonů obou pohlaví.Osnova

1. Úvod
2. Literární rešerše
3. Data
4. Metodologie
5. Shrnutí výsledků
6. Závěr


Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Research question and motivation

The feeling of self-confidence when one is almost sure that every shot will fall into the basket when playing basketball, each ball will be hit right into the centre of the green in golf, or getting one strike after the other in bowling is probably known to almost everyone. After gaining a sense of full synchronization of body and mind, subsequently an increase of confidence in one’s abilities arises. In sports, and particularly in basketball, this state of mind is defined as "the hot hand effect" or being "in the zone". Nonetheless, from a professional point of view this concept is considered to be a widespread misconception, which was also supported by a Gilovich, Valline and Tversky study from 1985 that proved there is no such thing as the "hot hand effect" from a statistical point of view. However, 29 years later, Joshua B. Miller and Adam Sanjurjo uncovered a mistake their predecessors had made in their original study and demonstrated in their work that this phenomenon does exist and we regularly witness it in each NBA round of games. The main objective of this thesis is to follow up on the study from 2014, and try to prove the occurrence of the “hot hand effect” in the Czech NBL, in addition to introducing a novelty by comparing men and women.

Contribution

The main goal of this thesis is to confirm the new hypothesis from 2014 and find the "hot hand effect" even in less professional leagues than the NBA, such as the Czech NBL, to support the argument that "the hot hand effect" can occur everywhere. So far, all studies have been tested for men in particular and only in the most professional basketball league in the world - the NBA, which contains the best shooters in the world. My work should also add new value in the form of a comparison of results for both men and women.

Methodology

The study applies the statistical approach developed in Miller and Sanjurjo (2014) to analyse data from the 3-point contest in all-star game events in the Czech basketball national league for men and women. Then there is a subsequent comparison of results for each gender.


Outline

1. Introduction
2. Literature Review & Theoretical Background
3. Methodology
4. Data Analysis
5. Discussion of Results
6. Conclusion


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK