Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bojiště pro virtuální autonomní roboty
Název práce v češtině: Bojiště pro virtuální autonomní roboty
Název v anglickém jazyce: Battlefield for Virtual Autonomous Robots
Klíčová slova: programování, autonomní roboti, virtuální prostředí
Klíčová slova anglicky: programming, autonomous robots, virtual enviroment
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2017
Datum zadání: 18.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.05.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:21.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2017
Oponenti: RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel vytvoří prostředí, ve kterém bude možné soupeřit pomocí virtuálních autonomních robotů. Toto prostředí by mělo sloužit jako pomůcka při výuce programování na středních, případně i základních školách. V tomto kontextu je třeba vhodně zvolit jazyk a způsob, jakým budou virtuální autonomní roboti studenty programováni. Herní prostředí musí dovolovat souboj dvou teamů, i souboj jednotlivců, a dále by mělo být navrženo několik módů hry (např. death match, capture the flag, apod.), a celý systém by měl být navržen rozšiřitelně (možnost snadného rozšíření o různé modifikace jako podpora pro různé vybavení robotů, překážky na mapě, apod.)
Jako součást práce by řešitel měl také vytvořit ukázky jednoduchých autonomních robotů (tzv. "Hello world" roboty), a ukázat na nich aplikovatelnost jeho řešení pro výuku programování.
Seznam odborné literatury
* Jeffrey Richter: CLR via C# (3rd Edition), Microsoft Press, February 2010
* Jon Skeet: C# in Depth (2nd Edition), Manning Publications, November 2010
* Adam Nathan: WPF 4 Unleashed, Sams, 2010
* Juval Löwy: Programming WCF Services, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK