Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukační materiál pro děti v oblasti předoperační a pooperační péče
Název práce v češtině: Edukační materiál pro děti v oblasti předoperační a pooperační péče
Název v anglickém jazyce: Educational material for children in the area of preoperative and postoperative care.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Sedlářová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2017
Datum zadání: 06.11.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2018
Oponenti: Mgr. Lenka Rubešová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK