Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice
Název práce v češtině: Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice
Název v anglickém jazyce: Analysis of First Aid Misconceptions among Teachers at Elementary and Grammar Schools in the Czech Republic
Klíčová slova: první pomoc, základní škola, gymnázium, učitel, miskoncepce
Klíčová slova anglicky: first aid, elementary school, grammar school, teacher, misconception
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.05.2017
Datum zadání: 18.05.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2018
Oponenti: Mgr. Kateřina Nodžáková
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Radka Dvořáková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
První pomoc je dynamickou disciplínou a doporučované postupy se postupem času vyvíjí. Každých 5 let jsou vydávány pokyny pro poskytování první pomoci (tzv. Guidelines, vydáváno Evropskou resuscitační radou), podle kterých by výuka první pomoci měla probíhat. I přes to, že některé postupy byly z oblasti první pomoci vyřazeny již před mnoha lety, veřejnost a žáci je mají stále ukotveny (např. manuální vytahování/špendlení jazyka osob v bezvědomí místo záklonu hlavy, zalehávání osob s celotělovými křečemi apod.). Náplní práce by byla konkretizace nejčastějších zastaralých postupů a pokus o nalezení hlavních informačních zdrojů, ze kterých se tyto koncepty k lidem dostávají.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK