Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Další soudní osoby a jejich podíl na činnosti soudu v civilním procesu
Název práce v češtině: Další soudní osoby a jejich podíl na činnosti soudu v civilním procesu
Název v anglickém jazyce: Other judicial persons and their involvement in the activities of the court in civil proceedings
Klíčová slova: civilní, soud, úkon
Klíčová slova anglicky: civil, court, act
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2017
Datum zadání: 17.05.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 12:15
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: JUDr. Tomáš Pohl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK