Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inkluzivní didaktika v základní škole
Název práce v češtině: Inkluzivní didaktika v základní škole
Název v anglickém jazyce: Inclusive didactics in primary school
Klíčová slova: inkluze, klima třídy, málotřídní škola
Klíčová slova anglicky: Inclusion, classroom climate, small-scale school
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.05.2017
Datum zadání: 12.05.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:12.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK