Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bytová politika SRN a ČSR v letech 1948/9–1960
Název práce v češtině: Bytová politika SRN a ČSR v letech 1948/9–1960
Název v anglickém jazyce: Housing Policy in the Federal Republic of Germany and Czechoslovakia in 1948/9–1960
Klíčová slova: Bytová politika; 1948/9-1960; Spolková republika Německo; Československo
Klíčová slova anglicky: Housing Policy; 1948/9-1960; Federal Republic of Germany, Czechoslovakia
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.05.2017
Datum zadání: 12.05.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: prof. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK