Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů
Název práce v češtině: Vliv chronotypu a času testování na výsledky kognitivních testů
Název v anglickém jazyce: Effect of chronotype and time of assessment on the results of cognitive tests
Klíčová slova: chronotyp|ranný typ|večerný typ|cirkadiánna preferencia|kognitívny výkon
Klíčová slova anglicky: chronotype|morning type|evening type|circadian preference|cognitive performance
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.05.2017
Datum zadání: 11.05.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.08.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. et Mgr. Iveta Hocko Fajnerová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat výkonem jedince v kognitivních testech, které jsou běžnou součástí kognitivních vyšetření a jsou klíčové pro stanovení kognitivního deficitu u neurologických a neuropsychiatrických onemocnění jako jsou Alzheimerova demence, deprese, schizofrenie a další poruchy kognitivních funkcí. Jelikož k vyšetřování pacientů může docházet v různém čase v průběhu dne, je nesmírně důležité stanovit, zda může čas testování a chronotyp testovaného ovlivnit kognitivní výkon klinicky významnou mírou.
Cílem této studie je stanovit, 1) jak velký je vliv chronotypu a doby testování na kognitivní výkon, 2) zda jsou výsledky vybraných metod závislé na době testování s ohledem na subjektivní preferenci participanta a 3) identifikovat baterii testů vhodnou na sledování efektu chronotypu a nebo na vyšetřování kognitivního deficitu nezávisle na čase testování. V případě, že vliv doby testování klinicky významně ovlivní výkon, bude nutné před vyšetřováním pacienta zjistit jeho chronotyp a pak zvolit vhodnou dobu měření, nebo použít tu baterii testů, která není závislá na čase testování. Testování bude rozloženo na dvě fáze. Nejprve budou participantům zadány dotazníky na určení jejich chronotypu a stanovení času měření. V další fázi budeme sledovat výkon těchto jedinců v kognitivních testech v jejich preferovaném a nepreferovaném čase. Tato testování budou probíhat v spánkové laboratoři v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech.
Seznam odborné literatury
ADAN, A., et al. (2012). Circadian typology: a comprehensive review. Chronobiology International 29 (9) 1153-1175.

BADDELEY, A. (2007). Working memory, trought, and action.New York: Oxford University Press.

HORNE, J. A., ÖSTBERG, O. (1976). A self-assessment questionnaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhythms. International Journal of Chronobiology, 4, 97-110.

JANEČKOVÁ, D. (2014). Cirkadiánní preference rozdílný život ranních ptáčat a nočních sov.Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

MATCHOCK, R.L., MORDKOFF, J.T. (2008). Chronotype and time-of-day inXuences on the alerting, orienting, and executive components of attention.Experimental Brain Research192(2) 301-310.

MECACCI, L., et al. (2004). Cognitive failures and circadian typology. Personality and individual differences, 37, 107-113.

NATALE, V., et al. (2003). Cognitive efficiency and circadian typologies: a diurnal study. Personality and Individual Differences, 35, 1089–1105

PRECKEL, F., et al. (2011). Chronotype, cognitive abilities and academic achievement: A meta-analytic investigation. Learning and individual differences 21 (5), 483-492.

SCHMIDT., Ch et al. (2015). Pushing the limits: Chronotype and time of day modulate working memory-dependent cerebral activity. Frontiers in neurobiology, 199 (6), 1-9

SCHRIMSHER, G. W., et al. (2008). Comparison of tetradic WAIS-III short forms in predicting full scale IQ scores in neuropsychiatric clinic settings. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 30, 235-240.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK