Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti financování hokejového klubu HC Slavoj Zbraslav
Název práce v češtině: Možnosti financování hokejového klubu HC Slavoj Zbraslav
Název v anglickém jazyce: Funding Opportunities For Ice Hockey Club Slavoj Zbraslav
Klíčová slova: Sport, dotace, lední hokej, nezisková organizace
Klíčová slova anglicky: Sport, grant, ice hockey, non-profit organization
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2017
Datum zadání: 11.05.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Mgr. Matouš Bříza
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK