Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní diagnostika hCG a jeho využití v klinické praxi
Název práce v češtině: Laboratorní diagnostika hCG a jeho využití v klinické praxi
Název v anglickém jazyce: Laboratory diagnosis of hCG and its application in clinical practise
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2017
Datum zadání: 11.05.2017
Datum a čas obhajoby: 02.06.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2017
Oponenti: RNDr. Eva Novotná, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: MUDr. Daniel Břešťan
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK