Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů
Název práce v češtině: Vliv diskretizace vyššího řádu na simulaci velkých vírů
Název v anglickém jazyce: Influence of high order discretisation on large eddy simulation
Klíčová slova: počítačová mechanika tekutin, metoda konečných objemů, simulace velkých vírů, turbulence
Klíčová slova anglicky: computational fluid dynamics, finite volume method, large eddy simulation, turbulence
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vyhodnotit vliv prostorové diskretizace čtvrtého řádu na přesnost simulací turbulentního proudění v mezní vrstvě atmosféry. Konkrétní aplikací bude proudění uvnitř městské zástavby a kolem jednotlivých budov. K vyhodnocení výsledků budou použity validační data a programy vyvinuté v projektu COST ES 1006 a data z projektu COST 732.
Seznam odborné literatury
Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (1995). An introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method. Harlow, Essex, England: New York.

Morinishi, Lund, Vasilyev (1998) Fully Conservative Higher Order Finite Difference Schemes for Incompressible Flow, JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS 143, 90–124.

Hokpunna, Manhart (2010) Compact fourth-order finite volume method for numerical solutions of Navier–Stokes equations on staggered grids, Journal of Computational Physics 229, 7545–7570.

Verstappen, Veldman (2003) Symmetry-preserving discretization of turbulent flow, Journal of Computational Physics 187, 343–368.

Britter, Schatzmann (2007) QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT OF MICRO-SCALE METEOROLOGICAL MODELS, COST Action 732, COST Office, ISBN: 3-00-018312-4, https://mi-pub.cen.uni-hamburg.de/fileadmin/files/forschung/techmet/cost/cost_732/pdf/GUIDANCE_AND_PROTOCOL_DOCUMENT_1-5-2007_www.pdfa další odborná literatura na základě doporučení školitele.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK